Generell / 09.03.2017

Ekonomiska oklarheter i arbetslöshetskassan Finka – journalisternas arbetslöshetsskydd påverkas inte

Arbetslöshetskassan Finkas direktörs arbetsförhållande har hävts torsdagen 9 mars på grund av ekonomiska oklarheter. Enligt de uppgifter kassan har i dag handlar oklarheterna om en summa som är högst 50 000 euro. Saken utreds av polisen. Största delen av Journalistförbundets medlemmar som har ett anställningsförhållande är medlemmar i Finka. Också skådespelare och musiker omfattas av Finkas inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd. De ekonomiska oklarheterna som nu har uppdagats påverkar varken Finkas arbetslöshetsskydd, kassans ekonomi eller medlemsavgifterna. Kassan fortsätter jobba som tidigare och verksamheten leds genom tillfälliga arrangemang. Rekryteringen av en ny direktör för kassan har inletts. Finkas styrelse har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att utreda fallet. Även Finkas övervakningsprocesser granskas. Är de tillräckliga? Krävs åtgärder? Dessa frågor utreds. Finka säger i ett meddelande att kassan ger mer information om fallet den 15 mars. Ytterligare information i fallet ger Finkas styrelses vice ordförande Ahti Vänttinen, tfn 050 569 5585och styrelsemedlem Marko Laitala, tfn 040 342 4412.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.