Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Ekonomiska oklarheter i arbetslöshetskassan Finka – journalisternas arbetslöshetsskydd påverkas inte

Arbetslöshetskassan Finkas direktörs arbetsförhållande har hävts torsdagen 9 mars på grund av ekonomiska oklarheter. Enligt de uppgifter kassan har i dag handlar oklarheterna om en summa som är högst 50 000 euro. Saken utreds av polisen.

Största delen av Journalistförbundets medlemmar som har ett anställningsförhållande är medlemmar i Finka. Också skådespelare och musiker omfattas av Finkas inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd.

De ekonomiska oklarheterna som nu har uppdagats påverkar varken Finkas arbetslöshetsskydd, kassans ekonomi eller medlemsavgifterna. Kassan fortsätter jobba som tidigare och verksamheten leds genom tillfälliga arrangemang. Rekryteringen av en ny direktör för kassan har inletts.

Finkas styrelse har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att utreda fallet. Även Finkas övervakningsprocesser granskas. Är de tillräckliga?

Krävs åtgärder? Dessa frågor utreds. Finka säger i ett meddelande att kassan ger mer information om fallet den 15 mars.

Ytterligare information i fallet ger Finkas styrelses vice ordförande Ahti Vänttinen, tfn 050 569 5585och styrelsemedlem Marko Laitala, tfn 040 342 4412.