Generell / 09.03.2017

Ekonomiska oklarheter i arbetslöshetskassan Finka – journalisternas arbetslöshetsskydd påverkas inte

Arbetslöshetskassan Finkas direktörs arbetsförhållande har hävts torsdagen 9 mars på grund av ekonomiska oklarheter. Enligt de uppgifter kassan har i dag handlar oklarheterna om en summa som är högst 50 000 euro. Saken utreds av polisen. Största delen av Journalistförbundets medlemmar som har ett anställningsförhållande är medlemmar i Finka. Också skådespelare och musiker omfattas av Finkas inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd. De ekonomiska oklarheterna som nu har uppdagats påverkar varken Finkas arbetslöshetsskydd, kassans ekonomi eller medlemsavgifterna. Kassan fortsätter jobba som tidigare och verksamheten leds genom tillfälliga arrangemang. Rekryteringen av en ny direktör för kassan har inletts. Finkas styrelse har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att utreda fallet. Även Finkas övervakningsprocesser granskas. Är de tillräckliga? Krävs åtgärder? Dessa frågor utreds. Finka säger i ett meddelande att kassan ger mer information om fallet den 15 mars. Ytterligare information i fallet ger Finkas styrelses vice ordförande Ahti Vänttinen, tfn 050 569 5585och styrelsemedlem Marko Laitala, tfn 040 342 4412.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.