Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Tietoa muovisen pressikortin uusimisesta on tulossa lähiaikoina.

Digitala presskortet fortsätter vara i kraft – presskortet i plast bör förnyas

Det digitala presskortet uppdateras automatiskt vid årsskiftet men den medlem som har ett presskort i plast bör förnya det ifall hen vill ha ett presskort i plast även 2023–2024. 

Det digitala presskortet uppdateras automatiskt vid årsskiftet, med andra ord fortsätter det vara i kraft utan att medlemmen behöver vidta några åtgärder. Det nuvarande presskortet i plast upphör att gälla 31 december 2022. Här hittar du anvisningarna för hur du beställer ett nytt presskort i plast.

“Allt fler medlemmar har tagit i bruk det digitala presskortet som finns i Journalistförbundets mobilapplikation. Det digitala presskortet finns alltid med i telefonen och är lätt att använda”, säger Simon Huldén, chef för förbundets medlemstjänster.

Han påpekar också att presskortet och det digitala presskortet är viktiga i och med att de bevisar att man är medlem i Journalistförbundet.

Kortet ger medlemmen tillgång till många rabatter och förmåner.

Det digitala presskortet sparar också på miljön. Ifall varje medlem i Journalistförbundet beställde ett presskort i plast skulle det öka miljöbelastningen. Korten skulle sammanlagt väga 70 kilogram.

Det digitala presskortet kan beställas via webben eller genom att skicka e-post till jasenasiat at journalistiliitto.fi. Ifall du beställer det digitala presskortet genom att skicka e-post så kom ihåg att meddela ditt telefonnummer eftersom en länk till den digitala tjänsten skickas till telefonnumret.

Simon Huldén påminner om att medlemmar som beställer presskortet i plast ska granska sina egna adressuppgifter så att kortet skickas till rätt adress.

Presskort i plast har inte skickats utom etiskt till medlemmarna på ett par år utan en medlem som vill ha ett presskort i plast bör beställa ett sådan själv.