Det digitala presskortet uppdateras automatiskt vid årsskiftet men den medlem som har ett presskort i plast bör förnya det ifall hen vill ha ett presskort i plast även 2023–2024.  (mer …)