Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Förtroendepersonerna Tuomo Lappalainen (vänster), Mikko Eronen, Marianne Jansson, Jukka Hämäläinen, Nina Räty och Ingrid Svanfeldt premierade 2019 för sina insatser för arbetsplatsgemenskapen.

Dags att nominera – vem ska premieras?

I samband med fullmäktiges vårmöte som skjutits upp till september 2020premieras personer som jobbat för arbetsplatsgemenskapen. Du kan nu skicka in dina förslag på vem som ska premieras. Lämna in ditt förslag senast 8 augusti 2020.

UPPDATERAD 15 maj 2020.

Etersom fullmäktiges vårmöte på grund av coronaläget skjutits upp till hösten (28–29.9) har även nomineringstiden förlängts för vem som ska premieras på vårmötet.  

På vårfullmäktige delas utmärkelserna årets organisationsgärning och arbetsplatsgemenskapens stjärnor ut.

Årets organisationsgärning kan ges åt en medlem för förtjänstfullt arbete, också hedersomnämnanden är möjliga. Utmärkelsen kan även ges för flera organisationsgärningar under en lång karriär.

Arbetsplatsgemenskapens stjärna är en utmärkelse som kan ges för förtjänstfullt arbete som förtroendeperson (tidigare hette utmärkelsen årets förtroendeman) och/eller åt en arbetsarskyddsfullmäktig som främjar arbetshälsan. Utmärkelsen kan också ges åt en aktiv inom en avdelning eller åt en föreningsaktiv och/eller åt representanter för anställda och arbetsgivare som samarbetat framgångsrikt.

Medlemsföreningar, avdelningar och enskilda medlemmar kan nominera. Skicka dina välmotiverade förslag till Kira Närhi senast den 7 augusti. Henes e-post är kira.narhi@journalistiliitto.fi.

Det lönar sig att lägga lite extra tid på goda motiveringar.

På bilden de premierade från 2019.