Generell / 18.02.2020

Dags att nominera – vem ska premieras?

Förtroendepersonerna Tuomo Lappalainen (vänster), Mikko Eronen, Marianne Jansson, Jukka Hämäläinen, Nina Räty och Ingrid Svanfeldt premierade 2019 för sina insatser för arbetsplatsgemenskapen. Bild:
I samband med fullmäktiges vårmöte som skjutits upp till september 2020premieras personer som jobbat för arbetsplatsgemenskapen. Du kan nu skicka in dina förslag på vem som ska premieras. Lämna in ditt förslag senast 8 augusti 2020. UPPDATERAD 15 maj 2020. Etersom fullmäktiges vårmöte på grund av coronaläget skjutits upp till hösten (28–29.9) har även nomineringstiden förlängts för vem som ska premieras på vårmötet.   På vårfullmäktige delas utmärkelserna årets organisationsgärning och arbetsplatsgemenskapens stjärnor ut. Årets organisationsgärning kan ges åt en medlem för förtjänstfullt arbete, också hedersomnämnanden är möjliga. Utmärkelsen kan även ges för flera organisationsgärningar under en lång karriär. Arbetsplatsgemenskapens stjärna är en utmärkelse som kan ges för förtjänstfullt arbete som förtroendeperson (tidigare hette utmärkelsen årets förtroendeman) och/eller åt en arbetsarskyddsfullmäktig som främjar arbetshälsan. Utmärkelsen kan också ges åt en aktiv inom en avdelning eller åt en föreningsaktiv och/eller åt representanter för anställda och arbetsgivare som samarbetat framgångsrikt. Medlemsföreningar, avdelningar och enskilda medlemmar kan nominera. Skicka dina välmotiverade förslag till Kira Närhi senast den 7 augusti. Henes e-post är kira.narhi@journalistiliitto.fi. Det lönar sig att lägga lite extra tid på goda motiveringar. På bilden de premierade från 2019.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.