I samband med fullmäktiges vårmöte som skjutits upp till september 2020premieras personer som jobbat för arbetsplatsgemenskapen. Du kan nu skicka in dina förslag på vem som ska premieras. Lämna in ditt förslag senast 8 augusti 2020. (mer …)