Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Beställ förbundets historik

Journalistförbundets historik Ei mikään yhden illan juttu gavs ut den 12 oktober i samband med Journalistikens dag.

Boken berättar om förbundets verksamhet under 100 års tid. Bland annat finns beskrivningar av hur förbundet jobbat för olika medlemsgrupper, hur arbetsvillkoren förändrats och hur digitaliseringen påverkat arbetet. Med finns också etiska frågor.

Boken är skriven av filosofie doktor Pirkko Leino-Kaukiainen och politices doktor Leena Riska-Campbell.

Du kan köpa boken i Editas webbaffär – i oktober säljs boken till nedsatt pris, 28 euro.