Generell / 25.10.2018

Beställ förbundets historik

Journalistförbundets historik Ei mikään yhden illan juttu gavs ut den 12 oktober i samband med Journalistikens dag.
Boken berättar om förbundets verksamhet under 100 års tid. Bland annat finns beskrivningar av hur förbundet jobbat för olika medlemsgrupper, hur arbetsvillkoren förändrats och hur digitaliseringen påverkat arbetet. Med finns också etiska frågor. Boken är skriven av filosofie doktor Pirkko Leino-Kaukiainen och politices doktor Leena Riska-Campbell. Du kan köpa boken i Editas webbaffär – i oktober säljs boken till nedsatt pris, 28 euro. 

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.