Generell / 25.10.2018

Beställ förbundets historik

Journalistförbundets historik Ei mikään yhden illan juttu gavs ut den 12 oktober i samband med Journalistikens dag.
Boken berättar om förbundets verksamhet under 100 års tid. Bland annat finns beskrivningar av hur förbundet jobbat för olika medlemsgrupper, hur arbetsvillkoren förändrats och hur digitaliseringen påverkat arbetet. Med finns också etiska frågor. Boken är skriven av filosofie doktor Pirkko Leino-Kaukiainen och politices doktor Leena Riska-Campbell. Du kan köpa boken i Editas webbaffär – i oktober säljs boken till nedsatt pris, 28 euro. 

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.