Generell / 02.05.2023

Bekanta dig med de nya kollektivavtalen – här hittar du de viktigaste punkterna i pressens och förlagsredaktörernas nya avtal 

Journalistiliiton valtuusto käsitteli uusia työehtosopimuksia 27.4. Mukana oli myös Jarno Miettinen. Kuva: Heli Saarela Bild:
Förlagsredaktörerna och anställda inom pressen har fått nya kollektivavtal. Förhandlingarna om de nya avtalen avslutades i onsdags och i torsdags (27 april) godkände både Journalistförbundets fullmäktige och Medieförbundets styrelse de nya avtalen. I förhandlingarna företrädde Journalistförbundet arbetstagarna och Medieförbundet arbetsgivarna. Avtalet ger båda grupperna löneförhöjningar i enlighet med den så kallade allmänna linjen.  Det innebär att lönerna stiger ungefär lika mycket som i andra branscher. Arbetsvillkoren bibehålls i stort sett som förr. Inom pressen har man länge arbetat med att förnya lönesystemet. Nu tog man några steg framåt. ”Lönesystemet inom pressen är över 20 år gammalt och det finns många nya arbetsuppgifter som det gamla systemet inte omfattar. Målet med reformen är att de krav som ställs på arbetsuppgiften bättre återspeglar sig i lönen. På så sätt utvecklas lönen mer rättvist”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Pressen

Pressens avtal är i kraft 24 månader, 1 maj 2023–30 april 2025. I löneförhöjningarna finns dels en procentuell höjning och en engångsersättning. Engångsersättningen är 580 euro och den betalas i samband med löneutbetalningen i juni 2023. Engångsersättningen betalas endast till de anställda vars arbetsförhållande börjat senast 1 april 2023 och som fortfarande är i kraft på dagen för utbetalningen av engångsersättningen. Engångsersättning betalas till personer som är permitterade, familjelediga eller sjuklediga men inte till personer på annan obetald ledighet eller till personer som sagt upp sig. Förtroendepersoner ger mer information om engångsersättningen. Allmänna höjningar De personliga lönerna höjs från och med 1 juli 2023 med en allmän löneförhöjning på 3,5 procent. Den 1 oktober 2024 höjs lönerna med en allmän höjning på 1,9 procent. Minimilönerna Minimilöner och praktikantlöner höjs med 3,5 procent 1 juli 2023. Den 1 oktober 2024 höjs de på nytt, då med 2,1 procent. Tilläggen Skifttillägg höjs med 3,5 procent 1 juli 2023. Den 1 oktober 2024 höjs de på nytt, då med 2,1 procent. Företagsspecifik höjning   1 oktober 2024 betalas en företagsspecifik löneförhöjning på 0,6 procent. Hur den fördelas bestäms i en förhandling mellan arbetsgivaren och arbetsplatsens förtroendepersoner. Ifall man inte når en överenskommelse får alla en höjning på 0,2 procent och arbetsgivaren bestämmer om hur 0,4 procent fördelas. Reform av lönesystemet  Vad är lönesystemet?  Lönesystemet är det sätt på vilket de lägsta lönerna bestäms i kollektivavtalet. Redaktionella arbetsuppgifter delas i kollektivavtalet in i yrkesuppgifter, redaktionella stöduppgifter och ansvarsuppgifter. Den vanligaste lönegruppen har hittills varit IIb. Varför behöver lönesystemet förnyas?  Det är över 20 år gammalt. Indelningen och definitionerna skrevs i med tanke på redaktioners arbeten på 1990-talet. Vad ändras? Vad ändras inte?  Systemet bygger fortsättningsvis på att lönerna styrs av kravet på arbetsuppgifterna. Det sker inga ändringar i klasserna I och III. I löneklass II införs en ny löneklass: IIc. I gruppen ingår sådana journalistiska arbeten som har ansvar för överenskomna ämnen, områden eller en begränsad publiceringsplattform. Och som en väsentlig del införskaffande av innehåll utanför det egna företaget eller den egna organisationen. Journalister från löneklassen IIb kan flyttas till IIc. Ingens lön kan sänkas i samband med att klassen IIc tas i bruk. När sker förändringen? Den nya löneklassen träder i kraft senast 1 oktober 2024.

Förlagsredaktörerna

Förlagsredaktörernas avtal är i kraft 24 månader, 1 maj 2023–30 april 2025. I löneförhöjningarna finns dels en procentuell höjning och en engångsersättning. Engångsersättningen är 520 euro och den betalas i samband med löneutbetalningen i juni 2023. Engångsersättningen betalas endast till de anställda vars arbetsförhållande börjat senast 1 april 2023 och som fortfarande är i kraft på dagen för utbetalningen av engångsersättningen. Engångsersättning betalas till personer som är permitterade, familjelediga eller sjuklediga men inte till personer på annan obetald ledighet eller till personer som sagt upp sig. Förtroendepersoner ger mer information om engångsersättningen. 1 juli 2023   De personliga lönerna höjs från och med 1 juli 2023 med en allmän löneförhöjning på 3,5 procent. Minimilöner och praktikantlöner höjs med 3,5 procent. 1 oktober 2024   De personliga lönerna höjs från och med 1 oktober 2024 med en allmän löneförhöjning på 75 euro/månad. Minimilöner och praktikantlöner höjs med 2,0 procent. Den företagsspecifika löneförhöjningen är 0,5 procent. Målet är att man på arbetsplatserna kommer överens om hur den fördelas. Ifall man inte når en överenskommelse bestämmer arbetsgivaren hur den fördelas. För ytterligare information:  Pressen: Tytti Oras, tytti.oras (a) journalistiliitto.fi, 050 567 3418. Förlagsredaktörerna: Eveliina Tuominen, eveliina.tuominen (a) journalistiliitto.fi, 050 540 9927.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.