Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Avtalslöst läge för förlagsredaktörerna

Förlagsredaktörerna har nu ett avtalslöst läge. Kollektivavtalet upphörde att gälla den 31 januari och något nytt avtal har inte undertecknats.

Parterna förhandlade senast måndagen 3 februari och ska så fort som möjligt komma överens om fortsättningen. Tisdagen 4 februari 2020 samlas Journalistförbundets fullmäktige i Helsingfors.