Generell / 04.02.2020

Avtalslöst läge för förlagsredaktörerna

Förlagsredaktörerna har nu ett avtalslöst läge. Kollektivavtalet upphörde att gälla den 31 januari och något nytt avtal har inte undertecknats. Parterna förhandlade senast måndagen 3 februari och ska så fort som möjligt komma överens om fortsättningen. Tisdagen 4 februari 2020 samlas Journalistförbundets fullmäktige i Helsingfors.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.