Generell / 14.02.2019

Av-översättarnas strejk avblåst – medlingsbudet godkändes

Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer har i dag (14.2) godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag som gäller de audiovisuella översättarnas kollektivavtal.
Strejken som var utlyst till den 15–16 februari är avblåst.  Kollektivavtalsförhandlingarnas svåraste fråga, den som gällde arbetstagarnas krav på arvoden för egenanställda som är beroende av sin uppdragsgivare, löstes inte. Förbunden kräver att frågan i brådskande ordning tas med i lagberedningen.
Kollektivavtalet är i kraft ett år och gäller 1 februari 2019 till 31 januari 2020. De personliga lönerna och minimilönerna höjs med 1,0 procent från och med den 1 april 2019. Den företagsspecifika potten är 0,4 procent och gäller från och med den 1 april. Hur den företagsspecifika potten ska användas förhandlas lokalt.  Ifall man inte når en överenskommelse fördelas den höjningen så att det blir en allmän höjning på 0,2 procent – arbetsgivaren fattar sedan beslut om hur en höjning på 0,2 procent fördelas. Uppmärksamhet ska fästas för hur anställda orkar i sitt arbete. Läs mer om förhandlingsresultatet i vår finska nyhet. För ytterligare information, kontakta: Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör, Finlands Journalistförbund Tfn. 050 534 2485 petri.savolainen@journalistiliitto.fi Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten, Akavas specialorganisationer, Tfn. 0201 235 352

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.