Generell / 14.02.2019

Av-översättarnas strejk avblåst – medlingsbudet godkändes

Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer har i dag (14.2) godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag som gäller de audiovisuella översättarnas kollektivavtal.
Strejken som var utlyst till den 15–16 februari är avblåst.  Kollektivavtalsförhandlingarnas svåraste fråga, den som gällde arbetstagarnas krav på arvoden för egenanställda som är beroende av sin uppdragsgivare, löstes inte. Förbunden kräver att frågan i brådskande ordning tas med i lagberedningen.
Kollektivavtalet är i kraft ett år och gäller 1 februari 2019 till 31 januari 2020. De personliga lönerna och minimilönerna höjs med 1,0 procent från och med den 1 april 2019. Den företagsspecifika potten är 0,4 procent och gäller från och med den 1 april. Hur den företagsspecifika potten ska användas förhandlas lokalt.  Ifall man inte når en överenskommelse fördelas den höjningen så att det blir en allmän höjning på 0,2 procent – arbetsgivaren fattar sedan beslut om hur en höjning på 0,2 procent fördelas. Uppmärksamhet ska fästas för hur anställda orkar i sitt arbete. Läs mer om förhandlingsresultatet i vår finska nyhet. För ytterligare information, kontakta: Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör, Finlands Journalistförbund Tfn. 050 534 2485 petri.savolainen@journalistiliitto.fi Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten, Akavas specialorganisationer, Tfn. 0201 235 352

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.