Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Av-översättarna förhandlar nu om ”stympat avtal”

Förhandlingarna om kollektivavtalen för översättarna på byråer för audiovisuella översättningar fortsatte vecka 3. Nu överlägger parterna om ett 13 månader långt ”stympat avtal”. Innehållet i det föreslagna avtalet är till stora delar detsamma som i det nuvarande och löper ut 31.1.2019.

Av-översättarnas löneförhöjningsförslag till arbetsgivarna följer den allmänna linjen och är en allmän förhöjning på 1,7 procent på alla eurobelopp. Den föreslagna tidpunkten för höjningen är 1.3.2018.

För behandlingen av den helhet som gäller skenbara företagares upphandlingsarvoden föreslår förbunden ett gemensamt utvecklingsprojekt för branschens aktörer.

Parterna siktar på att nå ett resultat i förhandlingarna tisdagen den 23.1. I slutskedet meddelade SDI Media Oy att företaget lämnar förhandlingarna. Företaget undertecknade inte heller det förra kollektivavtalet.

Journalistförbundets styrelse behandlade förhandlingssituationen vid sitt möte 18.1. Styrelsen för Akavas specialorganisationer behandlar den, och ett eventuellt förhandlingsresultat 25.1.