Generell / 26.11.2021

Åtta premierades med Journalistförbundets förtjänsttecken

Följande personer premierades i samband med Journalistförbundets höstfullmäktige 2021: Sari Taussi, Ritva Setälä, Eila Saukkonen, Risto Pikkupeura, Kimmo Lundén, Jussi Ahlroth. Viveca Dahl och Taru Paavoseppä kunde inte närvara. Bild Heli Saarela. Bild:
I samband med Journalistförbundets fullmäktige premierades åtta medlemmar med Journalistförbundets förtjänsttecken. Läs om alla premierade här: För att få ett förtjänsttecken ska man ha gjort något utöver det vanliga för Journalistförbundet och för sina kollegor. I samband med fullmäktiges jubileumsmiddag fredagen 26 november 2021 premierades åtta medlemmar. Nomineringarna har skickats in av Journalistförbundets medlemsföreningar, avdelningar och av enskilda medlemmar. Beslut om förtjänsttecken fattas av förbundets styrelse. De premierade listas nedan. Här finns också motiveringarna. Viveca Dahl (saknas från bilden) Hennes inverkan på arbetsgemenskapen kan beskrivas med orden kollegial trygghet. Hon är lätt att närma sig för en pratstund eller ett förtroligt samtal. Hon tar sig tid för att lyssna och resonera, hennes humor är finurlig och varm. Hon har gjort hela sin arbetskarriär som reporter på Vasabladet med början från sommarvikariat i slutet av 1970-talet.  Hon har erfarenhet av arbetsplatsen som ingen annan i huset har. En av hennes förmågor är att konkretisera komplicerade beslut genom att lyfta fram konsekvenserna de får i den vanliga människans vardag. Hon har varit fackligt aktiv under hela sin arbetskarriär. Hon har varit huvudförtroendeperson både för Vasabladets redaktionsavdelning och också innehaft förtroendeuppdrag som är gemensamma för koncernens redaktionella fackklubbar. Inom avdelningen har hon varit sekreterare, styrelsemedlem och arbetarskyddsombud i flera repriser. Under flera mandatperioder har hon representerat Vasabladet i föreningens styrelse och i förbundets fullmäktige. Hon har under årens lopp inspirerat kolleger att jobba fackligt för inom avdelningen, föreningen och förbundet för medlemmarnas bästa. Jussi Ahlroth Jussi Ahlroth har haft flera förtroendeuppdrag inom Helsingforsnejdens journalister och i Journalistförbundet. Han har suttit i fullmäktige och i styrelsen. dessutom har han arbetet i flera olika utskott, bland annat i arbetsvillkorsutskottet där han varit med och förhandlat om kollektivavtal. Han har varit huvudförtroendeperson på Helsingin Sanomat sedan 2012. Kimmo Lundén Kimmo Lundén har verkat på olika håll i Journalistförbundet i åtminstone fyra årtionden. Han har varit huvudförtroendeman och fackavdelningens ordförande. Innan Helsingfors journalister fusionerades med Finlands tidskriftsjournalister verkade han som kongressledamot, medlem i kollektivavtalsutskottet och i tidskriftsjournalisternas styrelse. I Journalistförbundet har han verkat i fullmäktige, i förbundets ekonomiutskott och verkar fortfarande i arbetslöshetskassan. Eila Saukkonen Eila Saukkonen har varit verksam i fackklubben för Valkeakosken Sanomat, både som ordförande, sekreterare och kassör. Hon har jobbat i föreningens styrelse och varit suppleant i både Journalistförbundets fullmäktige och Vikes nämnd. Hon jobbar också som arbetarskyddsfullmäktig. Taru Paavoseppä Taru Paavoseppä har under en lång tid verkat inom olika förtroendeuppdrag inom Journalistförbundet, både inom sin fackavdelning och på nationell nivå.  Hon har suttit i fullmäktige och i olika utskott. Hon har varit huvudförtroendeperson under en lång tid och bevakat medlemmarnas intressen i flera samarbetsförhandlingar. Hon har varit medlemmarnas stöd, till och med i frågor som inte har avgjorts förrän de behandlats på rättslig väg. Taru Paavoseppä finns inte med på bilden. Risto Pikkupeura Risto Pikkupeura har varit huvudförtroendeperson sedan 2010. Han har förhandlat om och byggt upp Kalevas nya system för huvudförtroendepersoner. Han har också medverkat i fullmäktige och i utskottsarbete. Han är Norra Finlands journalisters långvariga styrelsemedlem. För tillfället är han också föreningens vice ordförande. Sari Taussi Sari Taussi har en lång lista på förtroendeuppdrag, bland annat på fackavdelnings-, förenings- och fullmäktigenivå. För arbetskamraterna har den mest betydelsefulla uppgiften varit att Taussi varit förtroendeperson för Yles nyheter och aktualiteter. Taussi är utrikesreporter och Yles tidigare Kina-korrespondent. Taussi har jobbat i Journalistförbundets internationella utskott och koordinerat Vikes projekt i Myanmar. Ritva Setälä Ritva Setälä har förtjänstfullt och under flera år jobbat för journalisterna på Turun Sanomat. Hon har verkat i fackavdelningen, i föreningen och i fullmäktige. Som styrelseordförande i fackavdelningen har hon försvarat sina kolleger och varit mån om de anställdas välmående och trivsel. Under coronapandemin tog hon initiativ till en anonym enkät om arbetshälsa och arbetets belastning under distansarbete.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.