Generell / 17.09.2018

”Arbetskulturen i film- och tevebranschen bör utvecklas”

En utredning över trakasserier och annat osakligt bemötande inom film- och teaterbranschen publicerades i veckan. Det är utredaren Jaana Paanetoja som granskat frågan på uppdrag av minister  Sampo Terho. Förbunden Journalistförbundet, Palta och Teme anser att arbetskulturen i film- och tevebranschen bör utvecklas tillsammans. Utredningen publicerades den 12 september. Den innehåller flera utvecklingsförslag och åtgärdsförslag för branschens aktörer. Parterna som undertecknat film- och tevebranschens kollektivavtal (bland andra journalistförbundet) anser att det är viktigt att man tillsammans hittar lösningar på problemen och att man skapar gemensamma spelregler som lämpar sig för branschen. "Arbetsmarknadsparterna bör för sin del ta lyra på förslagen och skrida till åtgärder", säger Finlands Journalistförbunds intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Palta (Arbetsgivarna för servicebranscherna), Journalistförbundet och Teme (Fackförbundet för teater och media i Finland) betonar att man i de åtgärder som man kommer överens om också tar i beaktande tevebranschen och teveproduktioner och inte bara filmbranschen. De tre förbunden planerar som bäst en utbildning i arbetssäkerhet tillsammans med Arbetarskyddscentralen. Utbildningen ska också innehålla råd för hur man kan förebygga trakasserier och osakligt beteende. Endest en del av företagen som verkar inom film- och tevebranschen hör till en arbetsgivarorganisation. Produktionsbolag som hör till förbund kan tillämpa kollektivavtalet för film- och tevebranschen och få utbildning och råd av förbunden i frågor som, berör arbetslagstiftning. För ytterligare information:  Anu Sajavaara, Palta, tfn 0407050939 Petri Savolainen, Journalistförbundet, tfn  0505342485 Karola Baran, Teme, tfn 0400142050 Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.