Generell / 07.09.2018

Är du Opinionsnämndens nya journalistmedlem?

Vill du sitta i Opinionsnämnden för massmedier? Är du insatt i branschens etiska regler och brinner du för god journalistisk sed?Journalistförbundet söker nu kandidater till Opinionsnämnden för massmedier (ONM) för nästa treårs mandatperiod, 2019–2021. Opinionsnämnden för massmedier är mediebranschens självreglerande organ som tar ställning till anmälningar, tolkar vad som är god journalistisk sed och som försvarar pressfriheten och yttrandefriheten. Utöver ordförande har nämnden 13 medlemmar av vilka åtta representerar medierna och fem representerar allmänheten. Nämndens medlemmar väljs av Opinionsnämndens understödsförening (Jusanek). Valet sker på årsmötet och görs på basen av förslag från organisationerna som står bakom ONM. Journalistförbundets kandidater bör vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i yrkesetiken och i journalistreglerna. I valet fästs uppmärksamhet vid att nämnden ska ha en mångsidig och balanserad sammansättning. Ifall du vill vara en av Journalistförbundets kandidater ska du göra så här: Skicka en fritt formulerad ansökan till Juha Rekola som är ombud på Journalistförbundet. Ansökan ska vara inlämnad senast måndagen 15 oktober kl.12.00. Kontakt: Juha Rekola, Broholmsgatan 16, PB 252, 00530 Helsingfors juha.rekola (at) journalistiliitto.fi. För ytterligare information, kontakta Juha Rekola +358 40 512 0036.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.