Nyheter / 16.12.2015

Delta i undersökning

Vid Tammerfors universitet pågår en utredning om journalisternas nya arbeten (ITUT – irtisanottujen toimittajien uudet työt). Syftet är bland annat att granska hur journalister klarat sig på arbetsmarknaden och hur de medverkande ser på den journalistiska yrkesidentiteten. Intervjuerna görs per telefon och svaren behandlas konfidentiellt. 

På Journalistförbundets höstfullmäktige bad Sari Sainio (Birkaland, styrelsemedlem) de närvarande ledamoterna om hjälp för att hitta fler medverkande.

"Forskaren som ansvarar för utredningen har inte hittat tillräckligt många personer att intervjua. Det här är ett viktigt projekt och jag hoppas att vi får fler personer med.”

Anmäl dig till undersökningen på Tammerfors universitets webbplats, HÄR.


Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.