Vid Tammerfors universitet pågår en utredning om journalisternas nya arbeten (ITUT – irtisanottujen toimittajien uudet työt). Syftet är bland annat att granska hur journalister klarat sig på arbetsmarknaden och hur de medverkande ser på den journalistiska yrkesidentiteten. Intervjuerna görs per telefon och svaren behandlas konfidentiellt. 

På Journalistförbundets höstfullmäktige bad Sari Sainio (Birkaland, styrelsemedlem) de närvarande ledamoterna om hjälp för att hitta fler medverkande.

”Forskaren som ansvarar för utredningen har inte hittat tillräckligt många personer att intervjua. Det här är ett viktigt projekt och jag hoppas att vi får fler personer med.”

Anmäl dig till undersökningen på Tammerfors universitets webbplats, HÄR.