Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Yhtyneet-avtalet godkänt

Journalistförbundets fullmäktige godkände förhandlingsavtalet om Yhtyneet-avtalet som gäller 1 december 2016 till 30 november 2017.

Avtalet är undertecknat av Yle och Finlands Journalistförbund. Yhtyneet-avtalet tillämpas på frilansar i arbetsavtal med Yle.

Avtalet i ett nötskal:

Avtalet gäller en förnyelse av Yhtyneet-avtalet under tiden 1 december 2016 till 30 november 2017.

Ifall Yles programarbetares kollektivavtal förfaller på grund av att konkurrenskraftsavtalet inte undertecknas förfaller också förhandlingsresultatet för Yhtyneet-avtalet.

Arvoden, timlöner och ersättningar som nämns i Yhtyneet-avtalet och i dess bilagor bibehålls.

Det separata avtalet för översättningsarbeten förnyas.

Avtalets bilaga nummer 3 (grafisk design) och bilaga nummer 5 (tv-presentatörers och programdejourerares löner) förnyas inte och slutar vara i kraft 30 november 2016. Lön för arbete som görs i arbetsavtal för dessa uppgifter betalas i fortsättningen enligt programarbetarnas kollektivavtal

En arbetsgrupp grundas senast 31 maj 2017. Den ska utreda om anskaffningsarvoden kan flyttas till ett separat avtal.

En informations- och utbildningsarbetsgrupp grundas för att utveckla och stärka parternas utbildningsbehov. Arbetsgruppens målsättning är att öka kunskapen om kollektivavtalet och att främja ibruktagandet av kollektivavtalets bilaga. Arbetsgruppen ska ha fullfört sitt arbete senast 28 februari 2017.

Verksamhetsförutsättningarna för förtroendemännen förbättras.