Nyheter / 26.05.2016

Yhtyneet-avtalet godkänt

Avtalet är undertecknat av Yle och Finlands Journalistförbund. Yhtyneet-avtalet tillämpas på frilansar i arbetsavtal med Yle.

Avtalet i ett nötskal:

Avtalet gäller en förnyelse av Yhtyneet-avtalet under tiden 1 december 2016 till 30 november 2017.

Ifall Yles programarbetares kollektivavtal förfaller på grund av att konkurrenskraftsavtalet inte undertecknas förfaller också förhandlingsresultatet för Yhtyneet-avtalet.

Arvoden, timlöner och ersättningar som nämns i Yhtyneet-avtalet och i dess bilagor bibehålls.

Det separata avtalet för översättningsarbeten förnyas.

Avtalets bilaga nummer 3 (grafisk design) och bilaga nummer 5 (tv-presentatörers och programdejourerares löner) förnyas inte och slutar vara i kraft 30 november 2016. Lön för arbete som görs i arbetsavtal för dessa uppgifter betalas i fortsättningen enligt programarbetarnas kollektivavtal

En arbetsgrupp grundas senast 31 maj 2017. Den ska utreda om anskaffningsarvoden kan flyttas till ett separat avtal.

En informations- och utbildningsarbetsgrupp grundas för att utveckla och stärka parternas utbildningsbehov. Arbetsgruppens målsättning är att öka kunskapen om kollektivavtalet och att främja ibruktagandet av kollektivavtalets bilaga. Arbetsgruppen ska ha fullfört sitt arbete senast 28 februari 2017.

Verksamhetsförutsättningarna för förtroendemännen förbättras.


Pressfrihetsindexet – pressfriheten försämrats i Östeuropa

Pressfriheten är allt mer hotad i Europa, visar Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex. ”Tyvärr kan man säga att Putins gift sprider sig inom EU”, säger Kaius Niemi, ordförande för Reportrar utan gränser rf.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.