Generell / 03.03.2023

Yhtyneet-avtalet för Yles frilansar godkänt – höjningar i löner och arvoden

Journalistförbundet har godkänt det nya Yhtyneet-avtalet som gäller Yles frilansar som jobbar i ett anställningsförhållande.

Det nya avtalet gäller 1 mars 2023 till 28 februari 205. Lönerna och arvodena stiger med 4,5 procent 1 juni 2023 och med 1,5 procent 1 juni 2024 (en allmän förhöjning).

Förutom löneförhöjningar innehåller avtalet en överenskommelse om lön under familjeledigheter. Det innebär en märkbar förbättring i och med att Yhtyneet-avtalet tidigare inte innehållit överenskommelser om avlönad familjeledighet.

Kring 200 frilansar som jobbar för Yle regelbundet omfattas av avtalet.


Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.