Nyheter / 27.02.2017

Visualist – vad behöver du för fortbildning?

Stiftelsen Jokes ordnar årligen fortbildning för yrkesverksamma journalister. Du kan nu påverka utbildningsutbudet genom att svara på en enkät. För att bättre kunna svara mot behovet av fortbildning ber Jokes nu grafiker, layoutjournalister och andra visualister att svara på en kort enkät om fortbildningsbehovet. Du hittar enkäten här (på finska). Svaren behandlas anonymt och de används för att planera bättre kurser för grafiker. Svara senast 23 mars 2017.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.