Generell / 05.09.2019

Vem vill du träffa på svenska seminariet?

I slutet av november är det dags för Journalistförbundets årliga svenska seminarium. Vi behöver nu din hjälp för att skapa ett intressant innehåll.Seminariet är en möjlighet att lära sig nytt och att lyssna på intressanta föreläsare och debattörer. Du får också träffa kolleger och kan ventilera bland annat fackliga frågor. För att skapa ett så intressant seminarium som möjligt behöver vi din hjälp. Vem vill du höra eller träffa? Vilka frågor borde seminariet ta upp? Vilken typ av föreläsningar, workshops eller studiebesök skulle du ha mest nytta av? Seminariet ordnas i Helsingfors den 29–30 november. Seminariet är öppet för alla medlemmar i Journalistförbundet: studenter, frilansar, anställda, företagare och pensionärer. Det är gratis och förbundet står för logi, resor och en middag. Du kan e-posta dina tips och önskemål till Lina Laurent, lina.laurent@vintermedia.fi.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.