Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Vem ska premieras? Nominera nu till årets organisationsgärning och arbetsgemenskapens stjärna

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast 11 mars 2022.

På vårfullmäktige delas utmärkelserna årets organisationsgärning och arbetsplatsgemenskapens stjärnor ut. Medlemmar, föreningar och avdelningar kan föreslå vem som ska premieras. Beslut om utmärkelserna fattas av Journalistförbundets styrelse.

Utmärkelserna för 2021 delas ut på Journalistförbundets vårfullmäktige 19–20 maj 2022.

Nominera senast 11 mars 2022. Förslagen samt motiveringar skickas till ledningens assistent Kira Närhi,  kira.narhi (at) journalistiliitto.fi.

Det lönar sig att satsa på grundliga motiveringar. De som fattar beslut om utmärkelserna känner kanske inte den nominerade personen eller vad hen gjort och därför räcker inte ett namn och en kort mening som motivering.

Årets organisationsgärning

Årets organisationsgärning kan ges åt en medlem, eller flera medlemmar, för förtjänstfullt arbete, också hedersomnämnanden är möjliga. Utmärkelsen kan även ges för flera organisationsgärningar under en lång karriär.

Arbetsplatsgemenskapens stjärna 

Arbetsplatsgemenskapens stjärna är en utmärkelse som kan ges för förtjänstfullt arbete som förtroendeperson (tidigare hette utmärkelsen årets förtroendeman) och/eller åt en arbetsarskyddsfullmäktig som främjar arbetshälsan. Utmärkelsen kan också ges åt en aktiv inom en avdelning eller åt en föreningsaktiv och/eller åt representanter för anställda och arbetsgivare som samarbetat framgångsrikt.

För ytterligare information, kontakta Kira Närhi, 040 566 1852.