Senaste nytt

Utredning om centralorganisation framskrider

Finlands Journalistförbunds styrelse beslöt i februari att förbundet deltar i en utredning som granskar förutsättningarna för en ny stor centralorganisation. En organisation som skulle samla ett flertal fackförbund under ett och samma tak. Ordförande Hanne Aho berättade för fullmäktige hur utredningsarbetet fortskrider.

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho presenterade bakgrunden till beslutet att delta i utredningen och berättade om de diskussioner som förts hittills.

”Tillsammans skulle vi vara större. Över 1,7 miljoner medlemmar är starkare än 15 000 medlemmar och vi kunde ha större möjligheter att påverka lagstiftningen.”

Enligt Aho har diskussionerna med de andra förbunden varit positiva och de har väckt många nya tankar och idéer.

Enligt en preliminär tidtabell ska den nya centralorganisation grundas 2016 och inleda sin verksamhet 2017.

Deltagandet i utredningen förbinder inte Journalistförbundet att bli medlem i centralorganisationen.