Nyheter / 18.12.2016

Utredning om arbetslösa självsysselsatta klar

Det var i juni justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) tillsatte en arbetsgrupp för att ”kartlägga behovet att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa i fråga om dem som sysselsätter sig själva”. Den 15 december 2016 överlämnade Maria Löfgren, direktör vid Akava, och Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden vid Företagarna i Finland, rapporten till ministern. Enligt Lindström kan en ändring av lagen behandlas 2017 så att den kunde träda i kraft 2018.

Syftet med ändringarna är göra övergångarna mellan företagande och lönearbete mer flexibla.

”Enligt vår utredning bör indelningen i arbete som företagare och i arbete som löntagare bevaras också i fortsättningen, men risken för att man hamnar utanför stödsystemen ska minskas i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa. Vidare ska klarhet skapas i de bestämmelser som ger arbetslösa möjligheter att sysselsätta sig själva som företagare utan att helt förlora sin rätt till utkomstskyddet för arbetslösa”, säger Löfgren och Hellstén i ministeriets pressmeddelande.

Utredningspersonerna Löfgren och Hellstén hörde bland annat Finlands Journalistförbund när de arbetade med utredningen. Journalistförbundet har försökt påverka självsysselsattas arbetslöshetsskydd också genom egna uttalanden och genom att delta i Kulturbranschens förbunds utskott och i fackföreningarnas gemensamma samarbetsgrupp för självsysselsatta.

Utredningens förslag motsvarar på flera punkter Journalistförbundets målsättningar. Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen tycker att det är viktigt att de nu presenterade förslagen leder till en ändring av lagen.

”Efter otaliga utredningar ser vi äntligen konkreta förändringar. Det är viktigt att följa upp hur ändringarna rättar till läget i dag. Och vi måste också våga jobba vidare med frågan om det krävs ytterligare åtgärder”, säger Savolainen.

Du hittar Justitie- och arbetsministeriets pressmeddelande på ministeriets webbplats.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.