Det är dags att ta nästa steg i arbetet för att förbättra arbetsvillkoren för självanställda. Det säger Journalistförbundet i en skrivelse som överlämnades till justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf.) den 30 januari.

(mer …)