Generell / 15.03.2019

Utbildning: Platser kvar till ”Sälj din expertis!

Du kan nu anmäla dig till utbildningen (på finska) som riktar sig till nya företagare och till dem som är intresserade av företagsverksamhet. Utbildningen Näin myyn osaamiseni (Sälj din expertis) är gratis och öppen för Journalistförbundets och centralorganisationen STTK:s medlemmar. De första 100 som anmäler sig får plats. Du kan avboka fram till den sista anmälningsdagen, det vill säga till den 11 april 2019. Ifall du avbokar efter det debiteras du 60 euro. Anmäl dig här – senast den 11 april 2019! Näin myyn osaamistani (Sälj din experits) Plats Ostrobotnias festsal, Museigatan 10, 2. vån, 00100 Helsingfors Lördagen 27 april 2019 kl. 10.00–15.00 (frukost serveras från kl. 9.30) Bland andra följande personer föreläser eller medverkar på annat sätt: Juri Aaltonen, ordförande för tjänstemannaförbundet ERTO, Petri Savolainen, ordförande för STTK Företagare och Jenna Karas, expert på nya medier, Aalto-universitetet. Följande personer berättar om sina erfarenheter som företagare:  Kati Jaakonen, ”Hellapoliisi”, Sami Turunen, kommunikationsbyrån Arvosana, Cristina Andersson, expert på robotik.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.