Nyheter / 08.02.2017

Undersökning: Bättre interaktion med sociala medier

Även om sociala medier i allmänhet anses ha en stor betydelse för journalistiken så finns den många journalister som varken utnyttjar sociala medier särskilt aktivt eller mångsidigt. Det här framkommer undersökningen Kulttuurien törmäys – journalismin etiikka sosiaalisen median aikakaudella (Kulturer som krockar – journalistikens etik i de sociala mediernas tidevarv) från Helsingfors universitet. Undersökningen har finansierats av Helsingin Sanomain säätiö – Helsingin Sanomats stiftelse. Undersökningens resultat grundar sig på enkätsvar från Journalistförbundets medlemmar. Kring 650 medlemmar svarade på enkäten. Majoriteten av de svarande (68 procent) ansåg att redaktionernas interaktion med publiken blivit avsevärt bättre på webben. Kring hälften (51 procent) av de svarande har ändå aldrig försökt engagera publiken i ett journalistiskt jobb eller i den journalistiska processen. Att delta i webbdiskussioner är främmande för de flesta (65 procent) och en tredjedel (65 procent) svarar varken på kritik eller deltar i diskussioner om egna jobb på sociala medier. Mest utnyttjar journalister sociala medier till att leta efter information och till att dela artiklar och inslag: 90 procent av de svarande letar någonting efter idéer i sociala medier. Journalisterna ställer sig ändå kritiskt till sociala medier som källa. Majoriteten /70 procent) anser att nyheter,  teman och fenomen som är på tapeten i sociala medier får för mycket uppmärksamhet i så kallade traditionella medier. Läs mer om undersökningens resultat (på finska) här. Forskningsrapporten finns här: http://blogs.helsinki.fi/crc-centre/julkaisut/ För ytterligare information, kontakta: Akademiforskare Juha Herkman, juha.herkman@helsinki.fi, 02941 24840 Forskare Laura Juntunen, laura.j.juntunen@helsinki.fi   Källa, pressmeddelande: Helsingfors universitet

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.