Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Tre fälldes av Opinionsnämnden

Opinionsnämnden för massmediers gav på årets första möte tre fällande beslut och tre friande. Yle, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet fälldes för felaktig rättelse av fel.

Yle fälldes för att oklart ha rättat ett fel på webben. Felet korrigerades inte i radion. Hufvudstadsbladet fälldes för en otydlig korrigering i papperstidningen. På webben korrigerades felet likaså otydligt och först tre månader efter den ursprungliga nyheten. Helsingin Sanomat lät bli att korrigera ett relevant sakfel i en ledare, trots en begäran. Opinionsnämnden tyckte även att Helsingin Sanomat i ledaren borde ha nämnt att en av källorna som citerades hör till samma koncerns som Helsingin Sanomat.

Klagan mot Hufvudstadsbladets gällde artiklarna Finland är bra att starta i men sämre att växa i och Politiken är från fabrikspipornas tid (8.9.2014). Enligt den klagande hävdade den förstnämnda artikeln “att 45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren”  och den andra artikeln att ”Under de senaste tio åren har det grundats 45 000 nya företag” och att ”De flesta är ensamföretagare”.

Enligt klagan stämmer siffrorna inte. Enligt Statistikcentralen har det under de senaste tio åren startats cirka 320 00 nya företag. Den klagande bad tidningen korrigera felet. Hbl publicerade en rättelse i papperstidningen men inte på webben. I rättelsen nämndes att det år 2012 fanns drygt 320 000 företag i Finland och år 1992 drygt 200 000. Enligt den klagande rättades felet inte eftersom den ursprungliga nyheten gällde hur många nya företag som grundats under de senaste tio åren. 

ONM konstaterar att det handlade om ett relevant sakfel som inte korrigerades i tidningens rättelse. Däremot berättade Hbl om hur många företag det fanns i Finland 1992 och 2012.

Yle Österbotten, Seiska och Lääkärilehti friades. Opinionsnämnden ansåg att Seiska inte felaktigt utnyttjat Ilta-Sanomats artikel i en egen artikel. Yle Österbotten beskrev i en rubrik ngativt det företag som klagade till opinionsnämnden. Trots den negativa rubriken erbjöd Yle Österbotten företaget en möjlighet till kommentar senare. Personerna som nämndes i Lääkärilehtis artikel gick inte att känna igen, därför hade de inte heller rätt till ett genmäle.

Tre nya viceordföranden

Opinionsnämnden valde på mötet även tre nya viceordföranden eftersom mandatperioden för de tidigare viceordförandena gick ut vid årsskiftet. Till första viceordförande valdes journalisten Heikki Venno, till andra viceordförande redaktionschef Jyrki Huotari och till tredje viceordförande Heli Kärkkäinen, som i nämnden representerar publiken.

Pressmeddelandetexten: ONM. För ytterligare information, kontakta nämndens kansli tfn (09) 135 7494.