Nyheter / 23.11.2015

Komplettera fullmakten

Har du gett din Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet i egenskap av skrivande journalist men under den senaste tiden märkt att du tar allt mer bilder i ditt arbete? Om svaret är ja kan det vara dags för dig att utvidga din Kopiostofullmakt så att den gäller även bilder. Journalistförbundet har allt fler medlemmar som inte är yrkesfotografer men som regelbundet tar bilder i sitt arbete. Det handlar bland annat om skrivande journalister, ofta redaktörer på lokaltidningar, som tar bilder för sina egna artiklar. När de här medlemmarna, i samband med att de blivit medlemmar i Journalistförbundet, skrivit under en Kopiostofullmakt har de gjort det som skrivande journalister och inte som fotografer. Journalistförbundet ber nu medlemmar som fotar i sitt arbete om hjälp för att bättre kunna övervaka medlemmarnas upphovsrätter och för att kunna hjälpa medlemmar att få de ersättningar som de är berättigade till. Känner du igen dig i ovannämnda beskrivning? Då ska du fylla i en blankett för att utvidga din fullmakt till Kopiosto. Kopiosto betalar bland annat ut ersättningar för kopieringsersättningar. Ersättningens storlek till Journalistförbundet grundar sig på antalet Kopiostofullmakter som förbundets medlemmar skrivit under. Eftersom Journalistförbundet inte fått en så kallad fotograffullmakt av alla medlemmar som tar bilder i sitt arbete kan Journalistförbundets medlemmar inte få ta del av alla de ersättningar som de borde få. Det här innebär också att ersättningar för våra medlemmars bilder går till andra organisationer. Journalistförbundets medlemmar som inte skrivit under en Kopiostofullmakt för fotografer kan inte heller ansöka om utbildningsstipendier eller andra stipendier som enbart är riktade till fotografer.   GÖR SÅ HÄR: Om du är en av dem som tar bilder i ditt arbete men som inte tidigare skrivit under en Kopiosto-fullmakt för fotografer ber vi dig nu göra det. På så sätt kan vi bättre försvara våra medlemmars upphovsrätter och övervaka dina och övriga medlemmars intressen: Medlemmar som skrivit under fullmakten för fotografer kan också ansöka om fotografstipendier från stiftelsen Jokes (för ytterligare information, se www.jokes-saatio.fi). I Kopiostos blankett ska man kryssa för om man är pressfotograf eller fotograf. Med pressfotograf syftar man på en person som tar bilder som används i kommunikation. Med fotograf syftar man på bland andra konstfotografer. Indelningen har för tillfället ingen betydelse när det kommer till betalning av ersättningar men det lönar sig att kryssa för båda alternativen. Kryssa också för punkten ”utvidgning av fullmakt pressfotograf/fotograf”. Om du är osäker på vilka fullmakter du gett åt Journalistförbundet kan du granska dina egna uppgifter i Kopiostos Rättsinnehavartjänster. Skicka då e-post till oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi eller ring Kopiostos växel (09) 431 521. Maija Forss och Riikka Kero svarar på frågor som gäller fullmakter. Fullmakten träder i kraft i slutet av det kalenderår som fullmakten lämnats in. För att din fullmakt ska påverka ersättningarna redan nästa år (2016) ska din fullmakt vara Kopiosto tillhanda senast den 18 december. Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till Kopiosto per e-post (skanna blanketten) till: oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi   Du kan också posta blanketten till: Fullmakter/Oikeudenomistajapalvelut Kopiosto rf Sanduddsgatan 2 00100 Helsingfors   BILAGORNA: http://journalistiliitto.fi/wp-content/uploads/2014/06/laajennuslomake_kopiostoon.pdf   Upphovsrätten är en bestämmanderätt som tillkommer utövaren av skapande arbete. Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen. Utövare av skapande arbete kan vara bland annat författare, bildkonstnärer, fotografer, manusförfattare, regissörer, koreografer, kompositörer, textförfattare och översättare. Kopiosto avtalar bland annat om rätten att kopiera tidningsartiklar för undervisningssyfte och samlar ersättning för upphovsmännen. Kopiosto är en upphovsrättsorganisation. Kopiosto delar ut intäkterna den får för kopieringsersättningar till sina medlemmar. Medlemmarna delar i sin tur ut pengarna de får från kopiosto i form av bidrag och stipendier. Journalistförbundets medlemmar kan ansöka om Kopiosto-stipendier från Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur, Jokes. (www.jokes-saatio.fi/) Läs mer om Kopiostos verksamhet på www.kopiosto.fi

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.