Strejkvarslet som gällde sex universitet avblåstes på tisdagseftermiddagen den 6 mars, då universitetens anställda godkände riksförlikningsmannens förslag (på finska) till nytt kollektivavtal.

Strejken, som var planerad till onsdagen den 7 mars, hade gällt 46 medlemmar i Journalistförbundet som arbetar med undervisning och kommunikation vid universiteten. Hade strejken brutit ut skulle medlemmarna ha kunnat ansöka om strejkbidrag från förbundet.

Strejkhotet gällde Aalto-universitetet, Hanken, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet och Vasa universitet.

Uppgörelsen betyder att de strejker och anslutande sympatiåtgärder som hotade universiteten 7.3 och 14.3 ställs in. Medlaren Janne Metsämäki var först ute med nyheten på Twitter.

Det färska avtalet gäller i 26 månader fram till 31.3.2020. Det omfattar löneförhöjningar på sammanlagt 3,45 procent, vilket följer den allmänna linjen, uppger riksförlikningsmannens byrå i sitt pressmeddelande (på finska).

De 19 FJF-medlemmar som deltog i strejken vid Helsingfors universitet förra veckan är berättigade till ett strejkbidrag på 60 euro.