”Det behövs en ny underrättelselagstiftning men förslaget som nu lagts fram kräver preciseringar. Lagförslagen som är ute på en remissrunda kan inte garantera källskyddet”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. (mer …)