Åbo journalistförening föreslår i en motion att Journalistförbunet utvecklar mentorskap som en ny medlemstjänst. (mer …)