Nyheter / 14.12.2017

Initiativ: Utveckla mentorskap

Åbo journalistförening föreslår i en motion att Journalistförbunet utvecklar mentorskap som en ny medlemstjänst. Mentorskap kunde stödja särskilt nya journalister, både frilansar och anställda. Journalistförbundet kunde satsa på mentorskap till exempel genom att utbilda mentorer, föreslår initiativtagarna. Styrelsen föreslår att medlemsföreningarna utreder sina medlemmars intresse att delta i mentorutbildning samt särskilda önskemål angående en sådan. Kansliet kan skapa en enkät för detta ändamål. När styrelsen känner till föreningsmedlemmarnas åsikter så kan den bättre överväga olika modeller att gå vidare. Styrelsen föreslår med andra ord att motionen godkänns delvis – styrelsen kan överväga att stödja ett mentorprogram efter att behovet och intresset utretts bland medlemmarna. Styrelsen föreslår också att motionen förkastas när det gäller ett pilotprojekt och en mentorutbildning som sköts av förbundet. Tillägg: Motionen godkändes enligt styrelsens förslag 14 december 2017.  

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.