Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Initiativ: Utveckla mentorskap

Åbo journalistförening föreslår i en motion att Journalistförbunet utvecklar mentorskap som en ny medlemstjänst. Mentorskap kunde stödja särskilt nya journalister, både frilansar och anställda. Journalistförbundet kunde satsa på mentorskap till exempel genom att utbilda mentorer, föreslår initiativtagarna.

Styrelsen föreslår att medlemsföreningarna utreder sina medlemmars intresse att delta i mentorutbildning samt särskilda önskemål angående en sådan. Kansliet kan skapa en enkät för detta ändamål. När styrelsen känner till föreningsmedlemmarnas åsikter så kan den bättre överväga olika modeller att gå vidare. Styrelsen föreslår med andra ord att motionen godkänns delvis – styrelsen kan överväga att stödja ett mentorprogram efter att behovet och intresset utretts bland medlemmarna. Styrelsen föreslår också att motionen förkastas när det gäller ett pilotprojekt och en mentorutbildning som sköts av förbundet.

Tillägg: Motionen godkändes enligt styrelsens förslag 14 december 2017.