Kulturbranschernas fackförbund vädjade till regeringen om akut stöd och strukturella förändringar för branschens som drabbats hårt av coronapandemin. (mer …)