På Journalistförbundets fullmäktige 14 december behandlas ett initiativ för att förbundet ska övergå till könsneutrala titlar. (mer …)