Nyheter / 14.12.2017

Initiativ: förbundet bör använda könsneutrala titlar

På Journalistförbundets fullmäktige 14 december behandlas ett initiativ för att förbundet ska övergå till könsneutrala titlar. I en motion föreslår Pirkanmaan Journalistit (Birkalands journalister), Pirkanmaan Pientoimitusosasto (Birkalands redaktionsavdelning för små redaktioner) och Aamulehtis fackklubb att Finlands Journalistförbund övergår till könsneutrala titlar. Motionens undertecknare hänvisar till språknämndens rekommendation från 2007 om att främja könsneutralt språkbruk. De hänvisar också till Europarådets rekommendation, från 1990, för att avskaffa sexistiskt språkbruk (Council of Europe – Recommendation N° R (90) 4 on the Elimination of Sexism from Language) Journalistförbundets styrelse föreslår att fullmäktige godkänner motionen. Styrelsen påpekar att Journalistförbundets kansli år 2017 genomgick en organisationsreform då också en del titlar ändrades. På finska höll kansliet ändå fast vid titlarna asiamies och lakimies, även om de inte är könsneutrala. På svenska har förbundet redan länge använt de könsneutrala termerna ombud och jurist. En del medlemsföreningar har i sitt finska namn kvar ordet sanomalehtimies (ungefär tidningsman i en direkt översättning) medan andra har ändrat den delen till journalistförening (journalistiyhdistys). Medlemsföreningarna har enligt föreningslagen rätt att själva bestämma sitt namn. Journalistförbundet har i en del kollektivavtalsförhandlingar (pressen, Yle och förlagsredaktörerna) föreslagit att förtroendeman (luottamusmies på finska) ersätts med en könsneutral term. ”Det är bra att frågan hålls aktuell och att könsneutrala termer diskuteras på alla nivåer inom förbundet. Styrelsen tackar för initiativet”, skriver styrelsen i sitt svar. Tillägg: Fullmäktige godkände motionen 14 december 2017.

Krav: Journalister bör kunna rapportera från Gaza

I juni samlades kring hundra medlemmar i Journalistförbundet och i Reportrar utan gränser på Medborgartorget i Helsingfors för att ta en bild som symboliserar alla de journalister som dött i kriget i Gaza.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.