Nyheter / 14.12.2017

Initiativ: förbundet bör använda könsneutrala titlar

På Journalistförbundets fullmäktige 14 december behandlas ett initiativ för att förbundet ska övergå till könsneutrala titlar. I en motion föreslår Pirkanmaan Journalistit (Birkalands journalister), Pirkanmaan Pientoimitusosasto (Birkalands redaktionsavdelning för små redaktioner) och Aamulehtis fackklubb att Finlands Journalistförbund övergår till könsneutrala titlar. Motionens undertecknare hänvisar till språknämndens rekommendation från 2007 om att främja könsneutralt språkbruk. De hänvisar också till Europarådets rekommendation, från 1990, för att avskaffa sexistiskt språkbruk (Council of Europe – Recommendation N° R (90) 4 on the Elimination of Sexism from Language) Journalistförbundets styrelse föreslår att fullmäktige godkänner motionen. Styrelsen påpekar att Journalistförbundets kansli år 2017 genomgick en organisationsreform då också en del titlar ändrades. På finska höll kansliet ändå fast vid titlarna asiamies och lakimies, även om de inte är könsneutrala. På svenska har förbundet redan länge använt de könsneutrala termerna ombud och jurist. En del medlemsföreningar har i sitt finska namn kvar ordet sanomalehtimies (ungefär tidningsman i en direkt översättning) medan andra har ändrat den delen till journalistförening (journalistiyhdistys). Medlemsföreningarna har enligt föreningslagen rätt att själva bestämma sitt namn. Journalistförbundet har i en del kollektivavtalsförhandlingar (pressen, Yle och förlagsredaktörerna) föreslagit att förtroendeman (luottamusmies på finska) ersätts med en könsneutral term. ”Det är bra att frågan hålls aktuell och att könsneutrala termer diskuteras på alla nivåer inom förbundet. Styrelsen tackar för initiativet”, skriver styrelsen i sitt svar. Tillägg: Fullmäktige godkände motionen 14 december 2017.

Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.