Journalistförbundet fyller 100 år i mars 2021. Födelsedagen firas hela året på många olika sätt, förstås med beaktande av coronaläget.

”Vi firar våra medlemmars yrkesstolthet och bygger en känsla av samhörighet”, säger Simon Huldén som leder festkommittén. Meningen är att också hålla framme Journalistförbundet som en kämpe för det fria ordet.

Hundra år av journalistik firas bland annat med en stor fest i oktober.

Feståret märks även på förbundets fullmäktigemöten som arrangeras på våren och hösten. Journalistförbundet deltar även i det  traditionella sommarevenemanget ”Suomi Areena” (”Finlandsarenan”) i Björneborg om det kan arrangeras i juli. För medlemmarna erbjuds många olika slags kurser och utbildning.

Fest också i regionerna

Lagom till feståret kommer en kortfilm om Journalistförbundet och dess medlemmar. Filmen visas på förbundets och medlemsföreningarnas tillställningar.

”Vi ska fira tillsammans med våra medlemmar i deras egna föreningar. Många medlemsföreningar fyller jämna år”, säger Simon Huldén.

Jubileumsåret syns i förbundets många kanaler i sociala medier. Glimtar och stjärnstunder ur det förgångna blandas med blickar framåt. Feståret presenteras på Journalistförbundets nätplats.

Journalistförbundet följer de anvisningar som myndigheterna ger med anledning av coronaepidemin. Det är möjligt att det sker ändringar i jubileumsårets program.

Fakta om Journalistförbundet