I enlighet med Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal väljs nya huvudförtroendemän i höst.
(mer …)