Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nya förtroendemän väljs i oktober

I enlighet med Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal väljs nya huvudförtroendemän i höst.

Pressens och förlagsredaktörernas huvudförtroendemän, avdelningsförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för mandatperioden 2018–2019 väljs under oktober månad. Val av huvudförtroendemän ska ordnas på alla arbetsplatser där det jobbar minst tre personer som är medlemmar i Journalistförbundet. Förutom huvudförtroendeman väljs vice huvudförtroendeman och i koncerner och stora tidningshus även avdelningsförtroendemän.

Om inga av dessa val kan förrättas ska man åtminstone meddela Journalistförbundet om vem som är arbetsplatsens kontaktperson. På så sätt kan Journalistförbundet vid behov skicka ut information och anvisningar till de anställda.

Om det på redaktionen finns en egen arbetarskyddsfullmäktige lönar det sig att förrätta valet av denna samt av två vice arbetarskyddsfullmäktige på samma gång. Ifall man på arbetsplatsen väljer en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för de olika personalgrupperna kan valet förrättas i november-december.

Journalistförbundet skickar ut anvisningar inför valet kring månadsskiftet augusti-september.

Direktiv för val av förtroendeman.