Nyheter / 16.08.2017

Nya förtroendemän väljs i oktober

I enlighet med Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal väljs nya huvudförtroendemän i höst. Pressens och förlagsredaktörernas huvudförtroendemän, avdelningsförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för mandatperioden 2018–2019 väljs under oktober månad. Val av huvudförtroendemän ska ordnas på alla arbetsplatser där det jobbar minst tre personer som är medlemmar i Journalistförbundet. Förutom huvudförtroendeman väljs vice huvudförtroendeman och i koncerner och stora tidningshus även avdelningsförtroendemän. Om inga av dessa val kan förrättas ska man åtminstone meddela Journalistförbundet om vem som är arbetsplatsens kontaktperson. På så sätt kan Journalistförbundet vid behov skicka ut information och anvisningar till de anställda. Om det på redaktionen finns en egen arbetarskyddsfullmäktige lönar det sig att förrätta valet av denna samt av två vice arbetarskyddsfullmäktige på samma gång. Ifall man på arbetsplatsen väljer en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för de olika personalgrupperna kan valet förrättas i november-december. Journalistförbundet skickar ut anvisningar inför valet kring månadsskiftet augusti-september. Direktiv för val av förtroendeman.  

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.