Under 2018 ska Journalistförbundets andelslag Medielaget utveckla sin interna kommunikation och också bli bättre på att nå nya kunder.

”Vi ska gå från ett ’faktureringsföretag’ till en gemenskap som erbjuder medlemmarna jobb”, säger Medielagets verksamhetsledare Hanna Kokkonen.

Kokkonen medverkade i Journalistförbundets fullmäktige den 17 maj 2018 där hon presenterade Medielagets bokslut samt verksamhet 2017.

Några nyckeltal (2017):
  • Medlemmar: 172 (målet var 75)
  • Försäljningsintäkter: 888 734 euro
  • Försäljningsbidrag: 75 361 euro
  • Rörelsevinst (-förlust): -14 862 euo
  • Finansiella intäkter: 16 077 euro
  • Resultat:  972 euro.

Hanna Kokkonen påpekade att anslutningsavgifterna var en betydande inkomstkälla år 2017. Hon lyfte också fram att faktureringen per månad var kring 140 000 euro i slutet av året.

”Det som är anmärkningsvärt är att vi just nu har 40 medlemmar som aldrig fakturerat. Tre medlemmar fakturerade över 40 000 euro år 2017.”

Hanna Kokkonen lyfte fram att andelslaget 2018 ska satsa på att utveckla bland annat intranätet (med stöd av Google-pengarna), marknadsföring, särskilt till andelslagets kunder och på att få nya medlemmar. Just nu ansluter sig nya medlemmar långsammare än i början.