Nyheter / 15.12.2017

Medielaget får 50 000 euro av Google

Journalistförbundets andelslag Medielaget får 50 000 euro av Google för att utveckla webbtjänsten och företagsmodellen. Det ekonomiska bidraget ges inom ramen för Googlen Digital News Initiative som finansierar utvecklingen av digital journalistik. Bidragsmottagarna offentliggjordes i London 13 december.   Medielaget inledde sin verksamhet i januari 2017. Med Googles stöd ska företaget utveckla webbtjänsten och faktureringssystemet. Målet är att skapa ett system och en gemenskap som kan hjälpa finländska journalister och kommunikationsexperter att få fler internationella erfarenheter och kundkontakter. "Googles stöd hedrar vårt nya sätt att tänka och jobba. Genom att stödja andelslaget stödjer också dem som jobbar i branschen", säger verksamhetsledare Maiju Mitrunen på Medielagets webbplats.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.