Nyheter / 15.12.2017

Medielaget får 50 000 euro av Google

Journalistförbundets andelslag Medielaget får 50 000 euro av Google för att utveckla webbtjänsten och företagsmodellen. Det ekonomiska bidraget ges inom ramen för Googlen Digital News Initiative som finansierar utvecklingen av digital journalistik. Bidragsmottagarna offentliggjordes i London 13 december.   Medielaget inledde sin verksamhet i januari 2017. Med Googles stöd ska företaget utveckla webbtjänsten och faktureringssystemet. Målet är att skapa ett system och en gemenskap som kan hjälpa finländska journalister och kommunikationsexperter att få fler internationella erfarenheter och kundkontakter. "Googles stöd hedrar vårt nya sätt att tänka och jobba. Genom att stödja andelslaget stödjer också dem som jobbar i branschen", säger verksamhetsledare Maiju Mitrunen på Medielagets webbplats.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.