Europeiska kommissionen har godkänt riktlinjer för att självanställda under vissa omständigheter kunde ha rätt att förhandla kollektivt – utan att bryta mot EU:s konkurrensregler. (mer …)