Gemensamt för många så kallade fejkjournalister är att de uppträder oprofessionellt. ”Ifall fenomenet blir vanligare kan det öka misstänksamheten mot samhälleliga aktörer”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. (mer …)