Journalistförbundet har gett ett utlåtande (på finska) till arbets- och näringsministeriet om regeringens proposition till en ändring av lagen om arbetslöshetsskydd (på finska).

(mer …)