Under Journalistförbundets fullmäktige hålls alltid en frågestund då ledamöterna kan ställa frågor till styrelsen eller till förbundets personal. På vårfullmäktige 2021 fördes en livlig diskussion om distansarbete. (mer …)