EU:s dataskyddsförordning har så gott som ingen praktisk inverkan på det journalistiska jobbet, säger Journalistförbundets jurist Hannu Hallamaa. (mer …)