Nyheter / 13.02.2015

Svårt år för pressfriheten

Pressfrihetsindexet är ett referensverktyg som betygsätter länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, självcensur, yttrande- och presslagstiftning liksom hot mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av pressfrihetssituationen både i enskilda länder och i världen i stort.

I en intervju för tidningen Journalisten (Journalisti) tidigare i år sade Christian Sundgren, ordförande för Reportrar utan gränsers finländska avdelning, att pressfriheten borde få en allt större betydelse vid internationellt samarbete och när beslut om ekonomiskt bistånd fattas.

”Varför ska man samarbeta om ett grundelement för demokrati, pressfriheten, inte finns?", sade Sundgren.

På pressfrihetsindex 2015 är Finland fortsättningsvis på första plats, tätt följt av Norge och Danmark. Längst ner på listan, som inkluderar totalt 195, länder finns Turkmenistan, Demokratiska republiken Kongo och Eritrea.

Rapporten, analyser över sju temaområden och en interaktiv karta, finns på http://index.rsf.org

Källa: Reportrar utan gränser i Sverige, Journalisten 1/2015.

Bildkälla: Reportrar utan gränser i Sverige.


Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.