Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Svårt år för pressfriheten

Reportrar utan gränser uppdaterade på torsdagen sitt årliga pressfrihetsindex som talar ett tydligt språk. Antalet övergrepp mot journalister har ökat och världens sammanlagda betyg för press- och yttrandefrihet är lägre än året innan.

Pressfrihetsindexet är ett referensverktyg som betygsätter länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, självcensur, yttrande- och presslagstiftning liksom hot mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av pressfrihetssituationen både i enskilda länder och i världen i stort.

I en intervju för tidningen Journalisten (Journalisti) tidigare i år sade Christian Sundgren, ordförande för Reportrar utan gränsers finländska avdelning, att pressfriheten borde få en allt större betydelse vid internationellt samarbete och när beslut om ekonomiskt bistånd fattas.

”Varför ska man samarbeta om ett grundelement för demokrati, pressfriheten, inte finns?”, sade Sundgren.

På pressfrihetsindex 2015 är Finland fortsättningsvis på första plats, tätt följt av Norge och Danmark. Längst ner på listan, som inkluderar totalt 195, länder finns Turkmenistan, Demokratiska republiken Kongo och Eritrea.

Rapporten, analyser över sju temaområden och en interaktiv karta, finns på http://index.rsf.org

Källa: Reportrar utan gränser i Sverige, Journalisten 1/2015.

Bildkälla: Reportrar utan gränser i Sverige.