Senaste nytt

Ställningstagande: Mörda inte maktens vakthund!

Journalistförbundets fullmäktige vill att regeringen tryggar de inhemska mediernas verksamhetsförutsättningar. Läs åtgärdsförslagen här.

Ställningstagande 22 maj 2015

Journalisternas fullmäktige: Mörda inte maktens vakthund!

Det fria och öppna samhällets grundsten, mångfalden av inhemsk och lokal massmedia, är allvarligt hotad. Pressens situation har försvagats av de allt högre distributionskostnaderna i landskapen samt av mervärdesskatten på tidningar. Den kommersiella innehållsproduktionen lider när inkomstkanalerna blivit snävare. Nedskärningarna som drabbat Yles indexjustering och ytterligare sparåtgärder som planerats riskerar att försvaga innehållsproduktionen i public service-bolaget.

Den kommande regeringen bör ta utvecklingen på allvar. Massmediernas framtid berör hela samhället och dess medborgare och om utvecklingen fortsätter tar starka internationella aktörer att över den finländska mediemarknaden. Det är varje medborgares rätt att, oberoende av hemkommun eller inkomstnivå, få tillgång till oberoende massmedier.

Finlands Journalistförbunds fullmäktige förutsätter att verksamhetsförutsättningarna för de inhemska medierna förbättras:

  • genom att mervärdesskatten på papperstidningarnas prenumerationer sänks till fem procent

  • genom att mervärdesskatten på digitala publikationer sänks till samma nivå

  • medborgarnas tillgång till oberoende information får inte försvåras av för höga distributionskostnader eller för dåliga nätförbindelser

  • genom att trygga Yles långsiktiga finansieringsbas.

 

För ytterligare information:

Finlands Journalistförbunds ordförande Hanne Aho, tfn 050 525 4345

Finlands Journalistförbunds fullmäktiges ordförande Tapio Räihä, tfn 040 553 1918