Nyheter / 14.08.2016

Sök till kostnadsfri rehabilitering

I juni berättade vi om möjligheten att söka kostnadsfri Kiila-rehabilitering för journalister, programledare och producenter. Rehabiliteringskursen ordnas i Åbo på hotell Holiday Club Caribia och inleds 12.9.2016. Det finns fortfarande några lediga platser kvar. Ifall du känner att Kiila-rehabiliteringen skulle vara något för dig ska du skicka in din ansökan (blankett KU 101), bifogad med ett läkarutlåtande (B-utlåtande), till FPA så fort som möjligt. Kiila-kursens nummer är 65429 – och den ska fyllas i på ansökningsblanketten. Läs mer på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/kiila-rehabilitering.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.