I juni berättade vi om möjligheten att söka kostnadsfri Kiila-rehabilitering för journalister, programledare och producenter. Rehabiliteringskursen ordnas i Åbo på hotell Holiday Club Caribia och inleds 12.9.2016. Det finns fortfarande några lediga platser kvar. Ifall du känner att Kiila-rehabiliteringen skulle vara något för dig ska du skicka in din ansökan (blankett KU 101), bifogad med ett läkarutlåtande (B-utlåtande), till FPA så fort som möjligt. Kiila-kursens nummer är 65429 – och den ska fyllas i på ansökningsblanketten. Läs mer på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/kiila-rehabilitering.