Nyheter / 17.04.2017

Sök nu stipendium från Jokes

Jokes, Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, utlyser ett flertal stipendier som kan sökas på våren. Kopiosto-stipendier som främst är ämnade för journalister som är eller varit verksamma inom pressen och inom elektroniska medier (webbplatser). Jokes-Nova- och Jyrki A. Juutis minnestipendium kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. FJF-medlemmar ska ha medlemsavgiften i skick och Kopiosto-fullmakten ska ha överlåtits till Journalistförbundet. Studerande kan enbart söka stipendier ämnade för studerande. Ansökan ska vara inlämnad på det elektroniska systemet före den 19 maj 2017 klockan 17.00. Den till ansökan hörande förbindelsen skrivs ut från det elektroniska systemet, skrivs under och skickas per post till stiftelsens kansli. Förbindelsen ska vara framme på stiftelsens kansli senast den 26 maj 2017. Den som tilldelas stipendium kan inte få övriga stipendier från stiftelsen under tre år. Just nu kan du endast söka de stipendier som nämns här. Ansökningstiden till övriga Jokes-stipendier, bland annat språkkurser, bokprojekt och kompletterande fortbildning är på hösten.

Jokes-stipendier

Stiftelsen delar ut ett eller flera stipendier på 20 293 euro för yrkesverksamma journalister som ska forska i journalistik eller som har något annat projekt som gagnar hela mediebranschen. Jokes-stipendiet är ämnat både för arbete och för att täcka stipendiemottagarens pensionskostnader (MyEL).

Arbetsstipendier

Genom arbetsstipendierna vill Jokes ge journalister en möjlighet att göra ett grävjobb, att specialisera sig inom sitt fält eller att göra bakgrundsarbete. För detta ändamål delas maximalt 15 stipendier på 5 000 euro ut. Resultatet av arbetet ska publiceras under 2017. Arbetsplanen och publiceringsplanen som bifogas till ansökan behandlas konfidentiellt.

Studerandestipendier

Jokes delar ut stipendier på 900 euro åt studerande som gör sitt slutarbete, till exempel en kandidat- eller magisteravhandling.

Jokes-nova

Stiftelsen delar ut max två stipendier på 20 000 euro till journalister eller journalistiska arbetsgrupper för att utveckla nya journalistiska produkter eller innehåll. Vi stödjer nya projekt, inte projekt som redan kört igång. (Läs noggrannare anvisningar på Jokes finska webbplats eller kontakta stiftelsens ombud för att höra mera.)

Jyrki A. Juutis minnesstipendium

Jyrki A. Juuti var ordförande för Finlands Journalistförbund 1963 – 1974. Jokes utlyser ett stipendium på 4 000 euro för att utveckla färdigheter som krävs inom facklig intressebevakning. Summan kan ges som ett eller flera stipendier.

Stipendier för kurser

Jokes ordnar tre olika kurser för journalister som vill utveckla sina färdigheter. Kurserna hålls främst på engelska eller finska och är följande:
  • Kurs i mobilvideo, 13–14 september i Helsingfors. Kursspråk engelska
  • Workshop i berättande 20–23 september, Esbo.
  • Nya artikelmodeller i det journalistiska arbetet, 11– 13.9 och 31 oktober 2017, Helsingfors.
Läs mer om kursernas innehåll, om lärarna och föreläsarna på Jokes finska webbplats. ANVÄNDNINGSTID OCH STIPENDIEREDOVISNING Stipendiet bör användas inom ett år från att det har beviljats. En redovisning över hur du använt stipendiet ska skickas till Jokes styrelse inom tre månader från att stipendiet använts för det syfte som stipendiet beviljats. För ytterligare information, kontakta stiftelsens ombud Anna Kähkönen, tfn 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi. Jokes, Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur PB 252 00531 Helsingfors Besöksadress: Broholmsgatan 16 00530 Helsingfors www.jokes-saatio.fi

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.