Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Snart kan du söka rekreationsstipendium

Ansökan till Journalistförbundets rekreationsstipendium öppnar 28 september och stänger 14 oktober.

Sammanlagt beviljas 35 stipendier som berättigar mottagaren till en kostnadsfri semestervecka i förbundets semesterlägenhet i Vierumäki (max. 5 stipendier) eller i förbundets fjällstuga i Saariselkä (max. 30 stipendier).

Majoituksen lisäksi maksetaan matkakulut yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, tai omalla autolla matkustettaessa 0,24 euroa/km. Stipendi tulee käyttää vuoden 2019 aikana lomatalojen sesonkien ulkopuolella. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä. 

Den som beviljas stipendium får också ersättning för sina resekostnader – för resor med allmänna kommunikationsmedel eller för användning av egen bil (24 cent/km). Stipendiet ska användas utanför högsäsong år 2019. Mera information om Vierumäki och Saariselkä hittar du här.

Det finns en möjlighet att byta ut sin semestervecka i Saariselkä till en vecka i Vierumäki, förutsatt att det finns lediga veckor där. Ifall stipendiaten tar med en familjemedlem eller flera familjemedlemmar betalar dessa 30 euro/person/vecka (max 100 euro sammanlagt). På Saariselkä betalar familjemedlemmar enligt den normala taxan.

Den elektroniska ansökningsblanketten för rekreationsstipendierna hittar du via denna länk så fort ansökan har öppnat.

Ansökningstiden tar slut 14 oktober 2018.

Vid beviljandet av stipendium beaktas följande: sökanden ska ha varit medlem i förbundet i minst ett år, rekreationsstipendium kan beviljas högst vart femte år. Övriga omständigheter som tas i beaktande är sociala grunder, ekonomiska grunder, förtroendeuppdrag inom förbundet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Förfrågningar: ekonomisekreterare Annamari Schildt, tel. 044 500 0013.